Asianajotoimisto Tea Hagstedt

Mitä on edunvalvonta?

Edunvalvoja tai edunvalvontavaltuutettu voi olla tarpeen, kun esimerkiksi vaikea sairaus tai korkea ikä ovat heikentäneet asianomaisen henkisiä kykyjä niin, että hän ei itse kykene valvomaan etujaan tai hoitamaan asioitaan.

Edunvalvontavaltuutettu on aina yksityishenkilö ja hän voi valvoa henkilön etua, jos valtuuttaja on etukäteen tehnyt edunvalvontavaltuutuksen toimintakyvyn heikkenemisen varalta.

Edunvalvontavaltuutus on sikäli hyvä, että jokainen saa läheisen ja tutun henkilön hoitamaan omia taloudellisia asioita.

Mitä tarkoittaa pesänselvitys?

Pesänselvityksessä kuolinpesään kuuluva omaisuusmassa selvitetään, minkä selvityksen taustalla on perittävästä laadittu perukirja. Pesänselvitys voi perustua kuolinpesän osakkaiden yhteishallintoon, taikka vaihtoehtoisesti osakkaat tai joku osakkaista voi hakea käräjäoikeudelta kuolinpesän osakkaisiin nähden puolueettoman pesänselvittäjän.

Kuolinpesä on pesänselvityksen aikana tarkoitus saattaa siihen kuntoon, että kuolinpesässä voidaan suorittaa perinnönjako. Käytännössä tämä tarkoittaa, että pesänselvityksen aikana kuolinpesän omaisuutta hoidetaan ja säilytetään, tarvittaessa sitä myydään, velat maksetaan ja legaatit täytetään. Perinnönjakoon ei voida ryhtyä ennen kuin kaikki tarvittavat selvitystoimet on suoritettu. Tärkeintä on, että kaikki velat on maksettu.

Pesänselvityksessä omaisuusmassa (eli varallisuus) selvitetään, mikä perustuu perukirjaan. Jokaisella kuolinpesän osakkaalla on oikeus vaatia perinnönjakoa ja sitä varten joku osakkaista voi hakea käräjäoikeudelta pesänselvittäjän selvittämään kuolinpesä siihen kuntoon, että perinnönjako voidaan suorittaa. Kun pesä on selvitetty, pesän jakaja tekee perinnönjaon.

Kannattaako minunkin tehdä testamentti?

Testamentti kannattaa tehdä aina, jos on omaisuutta, joka jää perillisille. Jos tulevia riitoja haluaa ehkäistä, kannattaa testamentin saajien eli lasten rintaperillisten sekä avio- ja avopuolisoiden oikeudet sulkea pois. Avio-oikeus ja avopuolison hyvitysoikeus kannattaa sulkea pois testamentilla, koska sillä ehkäistään tulevia mahdollisia riitoja, esimerkiksi tilanteessa, jossa testamentin saaja eli rintaperillinen eroaa.

Jos tällaista testamenttiehtoa ei ole eikä eroavalla pariskunnalla ole avioehtosopimusta, niin lähtevällä puolisolla on avio-oikeus perintöön. Vanhemmat voivat siis turvata lapsiensa perinnön testamentilla.

Mikä on tuomioistuinsovittelu?

Tuomioistuinsovittelu on käräjäoikeuden tuomarin johtamaa vapaamuotoista sovittelua. Tuomioistuinsovittelun aloittamiseksi on saatava molempien osapuolten suostumus. Tuomioistuinsovittelussa menettely perustuu neuvotteluun sovittelijan ja osapuolten välillä. Sovittelijan tehtävänä on auttaa osapuolia pääsemään yhteisymmärrykseen ja sovinnolliseen ratkaisuun asiassa.

Tuomioistuinsovittelussa kannattaa pyrkiä sovinnolliseen ratkaisuun. Pitkän oikeusprosessin välttämäminen ja vaihtoehtoiset riidanratkaisuvälineet (eli käräjätuomarin avustuksella tapahtuva tuomioistuinsovittelu) on paljon parempi ratkaisu usean vuoden riitaan verrattuna.

X

Ota yhteyttä

Asianajotoimisto Tea Hagstedt

Testi
Testi2
Testi3

Testi56

[contact-form-7 404 "Not Found"]