Asianajotoimisto Tea Hagstedt Ky palveluksessanne

Asianajotoimisto Tea Hagstedt Ky tarjoaa kattavaa juridiikan osaamista sekä yksityishenkilöille että yrityksille ja yhteisöille liki 30 vuoden vuoden kokemuksella alalta. Asetamme asiakkaan edun aina etusijalle, pyrimme riitelyn sijaan ensisijaisesti sovittelevaan ratkaisuun ja hoidamme kaikki toimeksiannot hyvää asianajotapaa noudattaen.

Tervetuloa keskustelemaan  kanssamme sinua askarruttavista juridisista kysymyksistä!

palvelut-yksityisille

Palvelut yksityisille

Kotivakuutukseen, ajoneuvon kaskovakuutukseen, maatilavakuutukseen ja yritysvakuutukseen sisältyy usein muun turvan ohella myös oikeusturvavakuutus eli turva mahdollisia oikeudellisia riitoja ja oikeudenkäyntejä varten.

Vakuutettuna voit itse valita itse asiaasi hoitavan asianajajan ja vakuutusyhtiö maksaa kulusi vakuutusehtojen mukaisesti.

Hoidamme kokemuksella perhe-ja perintöoikeutta sekä avio- ja avoeroon liittyviä riitoja. Näihin toimeksiantoihin lukeutuvat esimerkiksi lasten huoltoon, asumiseen, -tapaamisiin sekä elatusapuasioihin liittyvät asiat.

Asianajotoimistomme palvelukattaukseen kuuluvat myös:

 • omaisuuden ositus ja erottelu eli omaisuuden jakamiset
 • rikosasiat laidasta laitaan
 • kiinteistöasiat
 • lähestymiskieltoasiat
 • vahingonkorvausasiat
 • velkomusasiat
 • velkajärjestelyasiat
 • pesänjako, omaisuuden jakamiset avioeron ja kuolinpesän yhteydessä
 • muut oikeudenkäyntiasiat
palvelut-yrityksille

Palvelut yrityksille

Asianajotoimistollamme on vankka osaaminen ja kokemus yritysten ja yhteisöjen lakiasioiden hoitamisesta.

Toimimme erilaisissa juridisissa muodoissa toimivien yksityisten yritysten ja yhteisöjen sekä julkisyhteisöjen oikeudellisina neuvonantajina ja avustajina.

Palveluihimme kuuluvat myös:

 • rikosasiat
 • saatavan perintä
 • vahingonkorvausasiat
 • sopimusoikeudelliset asiat
 • muut oikeudenkäynteihin liittyvät asiat

Hinnasto

Laskutuksemme perustuu toimeksiannon hoitamiseen käyttämään aikaan. Tuntiveloituksemme on pääsääntöisesti 250 € + alv eli 310 € /tunti. Lisäksi veloitamme matkakulut ja muut mahdolliset kulut.

Laskutamme toimeksiantojen hoitamisesta asian etenemisen mukaan ja toimeksiannon hoitaminen saattaa edellyttää ennakkosuoritusta.

Oikeusturvavakuutus

Kotivakuutukseen, ajoneuvon kaskovakuutukseen, maatilavakuutukseen ja yritysvakuutukseen sisältyy usein muun turvan ohella myös oikeusturvavakuutus eli turva mahdollisia oikeudellisia riitoja ja oikeudenkäyntejä varten.

Vakuutettuna voit itse valita itse asiaasi hoitavan asianajajan ja vakuutusyhtiö maksaa kulusi vakuutusehtojen mukaisesti.

Oikeusapu valtion varoista

Pieni- ja keskituloisilla on mahdollisuus saada oikeudellisen asiansa hoitamiseen valtion varoista ns. oikeusapua joko kokonaan maksutta tai vaihtoehtoisesti tulojen ja menojen mukaan määräytyvää omavastuuosuutta vastaan. Oikeusapua voi saada myös oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuteen. Haluamme korostaa, että hoidamme mielellämme sekä oikeusapuasioita että oikeusturva-asiakkaita.

Tavoitteenamme on selvittää asiakkaan ongelmat joutuisasti, kustannustehokkaasti ja sovinnollisesti. Varsinkin perheoikeudellisissa asioissa sovinto on tavoiteltava ratkaisu. Lakisääteiset sovittelumenettelyt eli ns. perheasioiden Follo-sovittelu, että tavallinen tuomioistuinsovittelu ovat minulle mieluisa tapa ratkaista asioita.